Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara

vanredana skupstina.pdf