Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 21.06.2017

Zapisnik sa redovne sednice Skupstine akcionara 21.06.2017.pdf