Obrazloženje o razlozima za usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Obrazlozenje o razlozima za usvajanje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.pdf