Zapisnik sa sednice skupštine, 11.06.2020.

Zapisnik sa sednice skupštine za 11.06.2020.pdf