Ponuda 1973-3/ZS

Ponuda_1973-3.pdfOdluka prodaja nepokretnosti 2281.pdf

PONUDA  za prodaju ½ idealnih delova prava svojine nepokretnosti na parceli br. 2281 Novosadske Fabrike Kablova AD

(šifra ponude: 1973-3/ZS)