TK 39, TK 39 G

OPIS

Standard:    Proizvođačka specifikacija Novkabela

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0,4; 0.6 i 0.8 mm.
Izolacija: pun polietilen.
Elementi upredanja: zvezda četvorke.
Jezgro kabla: grupno ili koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva.
Slojeviti omotač: aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimer etilena i plašt od polietilena.

PRIMENA

U mesnoj mreži za pretplatničke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju.