TI 44, TI 44 E

OPIS

Standard:    Zbirka propisa ZJPTT LNVIII/B.10; B11

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0,6 i 0,8 mm za dvožilni i 0,6 za višežilni kabel.
Izolacija: PVC mešavina.
Elementi upredanja: parice, zvezda četvorke.
Jezgro kabla: grupno ili koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastična traka.

Za TI 44 E
Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten kalajisan Cu provodnik za kontinuitet ekrana.

Plašt: PVC mešavina.
Boja plašta siva.

PRIMENA

Za uvođenje nadzemnih vodova u zgrade i kao instalacioni kabel u zgradama.