NAUK 100,mikrofonski

OPIS

Standard: PSN 08 P130
Tip: NAUK 100-xx (VDE: So-Lif2YS2DY 1x2x0, 25/1,5mm)
NAUK 102-xx (VDE: So-Lif2YY2DY 2x2x0, 25/1, 22mm)
xx-kod boje plašta

KONSTRUKCIJA

Provodnik: naročito savitljiv bakarni provodnik.
Izolacija: polietilen.
Unutrašnji plašt: slaboprovodljiv polietilen.
Ekran: dvostruki omot od bakarnih žica.
Plašt: meka PVC mešavina.

PRIMENA

Kabel NAUK 100 predstavlja standardne jednoparične audio kablove, sa širokim područjem primene u profesionalnim audio sistemima svih vrsta. Ovaj kabel je predviđen pre svega za izradu priključnih kablova sa XLR konektorima. Pored primene za prenos audio signala linijskog nivoa, ovi kablovi se mogu koristiti i za prenos mikrofonskog signala u sredinama sa normalnim  nivoom električnih smetnji.
Kabel je na 7. Međunarodnom Sajmu Elektronike i Informatike u Novom Sadu 1998. godine nagrađen Zlatnom medaljom za kvalitet.
Kabel NAUK 102 koristi se za izradu savitljivih mikrofonskih priključnih kablova i mikrofonske instalacione linije u sredinama sa visokim nivoom električnih smetnji za XLR konektore. U odnosu na klasične kablove odlikuje se znatno višim stepenom potiskivanja elektromagnetskih indukovanih smetnji.