XHP 48/O-(A)

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.230
Nazivni naponi Uo/U:    3.6/6 kV; 6/10 kV; 12/20 kV; 20/35 kV
Ispitini napon:    11 kV    15 kV    30 kV    50 kV

KONSTRUKCIJA

Fazne žile
Provodnik: višežični sabijen provodnik klase 2 prema SRPS N.C0.015 izrađen od aluminijuma.
Unutrašnji slaboprovodljiv sloj: termostabilan materijal
Izolacija: umrežen polietilen.
Spoljni slaboprovodljivi sloj: slabovodljivi sloj od termostabilnog materijala sa omotom od slaboprovodljive traka za tip XHP 48/O-A odnosno slabovodljive bubreće trake za tip XHE 49/O-A.
Električna zaštita: Omot od meko žarenih bakarnih žica sa kontraspiralom od meke bakarne trake.
Separator: za tipXHP 48/O-A poliester traka, za tip XHE 49/O-A vodonepropusna izolaciona traka.
Plašt: PVC mešavina za tip XHP 48/O-A; polietilen za tip tipXHE 49/O-A.
Boja plašta je crna.
Noseći elemenat
Uže: pocinkovano čelično nazivnog preseka 50 mm2 prema SRPS C.H1.061. Računska prekidna sila najmanje 72,11kN, modul elastičnosti 17500daN/mm2. Prečnik užeta 9mm. Uže obloženo slojem crnog polietilena. Prečnik preko obloge 12 mm.

PRIMENA

Koristi se umesto vazdušnog voda u seoskim područjima, u područjima gde dolazi do nagle gradnje objekata, saobraćajnica ili gde se zbog ograničenog prostora pojavljuju problemi sigurnosnih rastojanja, zapaljenja drvenih stubova usled posolice u primorskim mestima ili gde su potrebna velika ulaganja na održavanje šumskih puteva. Polaže se na stubovima vazdušne mreže. Mogu se na delu trase, gde je to potrebno, polagati i neposredno u zemlju.