PP/JZ

OPIS

Specifikacija:    PSN K103C30
Nazivni napon:    500 V   
Ispitini napon:    2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015.
Izolacija: sloj od PVC mešavine.
Jezgro: 2 do 5 žila međusobno použene.
Ispuna: sloj od pogodnog materijala.
Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj.
Boja plašta može biti bela, siva ili crna.

PRIMENA

Za priključak pomerljivih potrošača pri srednjim mehaničkim naprezanjima, u slučajevima kada postoji rizik od mehaničkih oštećenja, poseban rizik od električnog udara, ili se nalazi u blizini uređaja i kablova koji služe za obradu i prenos podataka.