PHP 81 (A)

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.220
Nazivni napon Uo/U:    6/10 kV    
Ispitini napon:    15 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PHP 81, aluminijuma za tip PHP 81-A.
Unutrašnji slaboprovodljiv sloj
Izolacija: naročita visokonaponska PVC mešavina
Spoljni slaboprovodljiv sloj: ekstrudovan, čvrsto zalepljen za izolaciju i omot od slaboprovodljive trake preko ekstrudovanog sloja
Električna zaštita: omot od mekih bakarnih traka oko svake žile
Jezgro kabela: 3 žile međusobno použene
Separacioni plašt: ekstrudovan nehigroskopan sloj preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila
Armatura: omot od dve čelične trake
Plašt: PVC mešavina
Boja plašta crna. Za primenu u rudarstvu crvena.

PRIMENA

Za polaganje u zatvorene prostorije, kroz vazduh, u kanale, u vodu i u zemlju kada se zahteva mehanička zaštita.