NAUK 001, za interna povezivanja

OPIS

Standard: PSN 08 O100
Tip: NAUK 001-xx (VDE: So-LiYDY 1x0,055/0,6mm)
NAUK 002-xx (VDE: So-LiYDY 2x0,055/0,6mm)
Standard: PSN 08 P240
Tip: NAUK 003-xx (VDE: So-Li2Y2DY 1x2x0,14/1,0mm)
xx-kod boje plašta

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni provodnik.
Izolacija: PVC mešavina ili polietilen.
Ekran: jednostruki ili dvostruki omot od bakarnih žica.
Plašt: meka PVC mešavina.

PRIMENA

Kablovi NAUK 001 i NAUK 002 su subminijaturni kablovi, predviđeni za izvođenje unutrašnjih veza između pojedinih tačaka unutar audio uređaja, gde je potrebna ekranizacija audio signala radi zaštite od smetnji uz najveću uštedu prostora za smeštaj kabla. Ovi kablovi se mogu završavati lemljenjem ili presovanjem na kontakt konektora (npr. minijaturni konektori za povezivanje kablovske forme na ploče štampanih veza CONNECTAL serija 300, nazivne veličine AWG 22-30).
Kabel NAUK 003 ima odličnu frekventnu karakteristiku zahvaljujući niskoj podužnoj kapacitivnosti i dobru zaštitu od smetnji ostvarenu primenom “REUSEN” ekrana (2D). Ovaj kabel se koristi kod izrade kabel-formi na prespojnim poljima i koncentracijama audio linija, i primenu XLR konektora kod priključivanja uređaja u odgovarajući uvodnik. Ovaj kabel predstavlja optimalno rešenje za kabliranje ormana i pultova.