NAUK 200, višeparični audio

OPIS

Standard: PSN 08 P190
Tip: NAUK 200-xx (VDE: So-i2Y(2DY)CY 6x2x0,14/1,0mm)
NAUK 201-xx (VDE: So-i2Y(2DY)CY 8x2x0,14/1,0mm)
NAUK 202-xx (VDE: So-i2Y(2DY)CY 10x2x0,14/1,0mm)
NAUK 205-xx (VDE: So-i2Y(2DY)CY 4x2x0,14/1,0mm)
NAUK 207-xx (VDE: So-i2Y(2DY)CY 2x2x0,14/1,0mm)
xx-kod boje plašta

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik.
Izolacija: polietilen.
Ekran: dvostruki omot od bakarnih žica.
Separacioni plašt: PVC mešavina.
Ekran: oplet od bakarnih žica.
Plašt: PVC mešavina.

PRIMENA

Višeparični audio kablovi primenjuju se svuda gde je potrebno grupisanje srodnih linija za prenos signala uz najpovoljnije korišćenje raspoloživog prostora. Mogu se koristiti u trajno položenim instalacijama-kablovskim kanalima, cevima ili regalima, kao i za izradu pokretnih priključnih kablova-kablovskih snopova.
Odlikuju se odličnim karakteristikama prenosa audio signala, uključujići visok stepen slabljenja preslušavanja između parica (odvajanje kanala). Ovi kablovi su elektromehanički kompatibilni sa većim brojem popularnih konektora za profesionalne audio uređaje i sisteme.