NAUK 900, zvučnički

OPIS

Standard:    PSN 08 P150
Tip:    NAUK 900-xx (VDE: LiYY-H2 2x6,0/5,0mm)
         NAUK 905-xx (VDE: So-LiYY-H2 2x2,5/3,3mm)
xx-kod boje plašta

KONSTRUKCIJA

Provodnik: naročito savitljiv bakarni provodnik.
Izolacija: PVC mešavina.
Plašt: kristalna PVC mešavina.

PRIMENA

Kablovi NAUK 900 i NAUK 905 primenjuju se za izradu fleksibilnih veza između pojačavača snage i zvučnika u studijskim monitor sistemima i profesionalnim sistemima ozvučivanja, sa fiksnim priključcima pomoću presovanih kablovskih kontakata-papučica DIN 46231, DIN 46234, DIN 46245 i sličnih. Veći presek provodnika-niža podužna otpornost kabela obezbeđuje minimalno pogoršanje faktora prigušenja zvučnika, odnosno optimalni kvalitet prenosa signala iz pojačavača snage u zvučnički sistem.