PP 44 (A) 6kv

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.220
Nazivni napon Uo/U:    3.6/6 kV    
Ispitini napon:    11 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tip PP 44, aluminijuma za tip PP 44-A.
Izolacija: posebna visokonaponska mešavina PVC mase,
Jezgro: tri žile međusobno použene.
Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastične mase preko jezgra koji potpuno ispunjava prostore između žila.
Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez kontraspirale od pocinkovane čelične trake (kontraspirala obavezna kada se kabel koristi u rudnicima).
Plašt: sloj od PVC mase.
Boja plašta je crna. Za upotrebu u rudarstvu crvena.

PRIMENA

Za polaganje u zatvorenim pogonskim prostorijama, kroz vazduh, u kablovske kanale i u zemlju, kada se zahteva mehanička zaštita zbog velikih mehaničkih naprezanja kabela u toku polaganja ili u eksploataciji. Pogodan je za vertikalno polaganje u rudnicima.