NYSLYCY

OPIS

Standard:    DIN VDE 0245 deo 102
Nazivni napon Uo/U:    300/500 V    
Ispitini napon:    
        žila / žila:              2000 V
        žila / ekran:           2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295.
Izolacija: posebno izabrana PVC masa TI 2, prema DIN VDE 0281deo 1.
Jezgro: žile použene u koncentričnim slojevima.
Unutrašnji plašt: PVC masa TM 1, prema DIN VDE 0281deo 1.
Ekran: oplet od mekih kalajisanih bakarnih žica konstruisan tako da omogući prenos mernih ili upravljačkih signala bez smetnji i šumova.
Plašt: sloj od PVC mešavine, koja zadovoljava zahteve TM 1, prema DIN VDE 0281 deo 1.
Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na tekućim ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehaničkim naprezanjima.
Kabel se posle instalisanja sme pomerati ukoliko se pri tome mehanički ne preoptereti. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.