NSSH

OPIS

Standard: DIN VDE 0250 T.812
Nazivni napon Uo/U: 0,6/1 kV

KONSTRUKCIJA

primer NSSHöu 3 x 95/50 KON mm2  0,6/1 kV
Za označavanje dodatnih elemenata konstrukcije u oznaku se umeću slova:

K - gumena krstasta centralna ispuna,
C - provodni metalni sloj preko použenih žila ili između unutrašnjeg i spoljašnjeg plašta,
CG - provodni nemetalni sloj preko použenih žila ili između unutrašnjeg i spoljašnjeg plašta,
CE - provodni metalni sloj preko izolacije,
CGE - provodni nemetalni sloj preko izolacije,
R - zaštita od okruglih žica,
RL - zaštita od okruglih žica u uzici,

Oznake dodatnih elemenata konstrukcije dodaju se iza podatka o nazivnom preseku datog elementa konstrukcije:

/3 - zaštitni provodnik ravnomerno raspoređen u međuprostorima,
/3E - zaštitni provodnik ravnomerno raspoređen preko izolacije,
KON - koncentrični zaštitni provodnik između unutrašnjeg i spoljašnjeg plašta,
ST - upravljačka žila unutar provodnika,
FM - telefonska linija unutar provodnika,
ÛL - kontrolni provodnik unutar provodnika,

PRIMENA

Kablovi su namenjeni za jako velika mehanička naprezanja, u rudnicima sa jamskom i površinskom eksploatacijom, na gradilištima i u industriji.