Kontakt

SRBIJA

NOVKABEL ad, Novi Sad
Industrijska bb, 21000 Novi Sad, Srbija   
Tel:  + 381 21 21 00 510
Fax:  + 381 21 21 00 513
E-mail: novkabel.ns@gmail.com

PRODAJA:
Telefon: + 381 21 21 00 528


FINANSIJE:
Tel: + 381 21 21 00 535