Poslovni podaci

Pun naziv preduzeća: NOVOSADSKA FABRIKA KABELA Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika
Skraćen naziv preduzeća: NOVKABEL    AD
     
Opština: 21000, Novi Sad
Ulica: Industrijska bb
     
Matični broj: 08023646
Registarski broj: БД    32318
PIB: 101633239
     
Osnovna delatonost: Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
Šifra delatnosti: 2732
     
Pravna svojina: Akcionarsko društvo
Svojina: Privatna
     
Tekući računi (žiro-računi)
Banca Intesa AD, Novi Sad   160-927694-21
Erste Bank, Novi Sad   340-1358-27

Izvod APR 22.09.2017.pdf