ILAN 120 W H

OPIS

Standard:                PSN
 Ispunjava zahteve:
•    CENELEC-EN 50098-1
•    CENELEC-EN 50098-2

Radni napon,  najviše    230 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.5 mm.
Izolacija: penasti polietilen sa skinom.
Elementi upredanja: parice.
Ekranizacija parica: dve kaširane aluminijumske trake sa Cu provodnikom za kontinuitet ekrana.
Jezgro kabla: dve ili četiri ekranizovane parice.
Omotač: bezhalogeni polimer otporan na ulja, masti i goriva; ne širi plamen

PRIMENA

Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3  metodaC),
- ne razvija korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034 i  IEC 60754-2),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C),
- ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815).
Kablovi se koriste za digitalni prenos do 2 Mbps. Koristi se za povezivanje digitalnih multipleks uređaja, digitalnu distribuciju u prenosnim stanicama i ISDN multipleks.