LiYCY; So-LiYCY

OPIS

Standard:    VDE 0812; PSN 08 C010
Nazivni napon:    250 V
Ispitini napon:    1200 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni ili kalajisan bakarni provodnik.
Izolacija: PVC mešavina.
Separator:
Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica
Plašt: PVC mešavina.
Boja plašta siva, RAL 7032 ili RAL 7001.

PRIMENA

Kablovi tipa LiYCY i So-LiYCY se koriste kao napojni i komandni vodovi za elektroakustične i tonfrekventne sisteme. Višežilni kablovi odlikuju se malim dimenzijama, tako de su posebno pogodni za primenu kod elektronskih uređaja.
Namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici, računarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici.
So-LiYY oznaka pretstavlja poseban zahtev kupca, na primer gola bakarna uzica i drugo.