LiYCY; So-LiYCY par

OPIS

Standard:    VDE 0812; PSN 08 C010
Nazivni napon:    250 V
Ispitini napon:    1200 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni ili kalajisan bakarni provodnik.
Izolacija: PVC mešavina.
Separator:
Ekran: oplet od kalajisanih bakarnih žica.
Plašt: PVC mešavina.
Boja plašta siva, RAL 7032 ili RAL 7001.

PRIMENA

Parični kablovi tipa LiYCY i So-LiYCY namenjeni su za prenos impulsa i podataka u elektronici, računarskoj tehnici, kontrolnoj, mernoj i regulacionoj tehnici. Preko jezgra kabla nalazi se zajednički ekran od kalajisanih bakarnih žica. Ekran pruža zaštitu od visokofrekventnih signala i time garantuje egzaktni prenos podataka, a istovremeno može da posluži kao uzemljenje.
Parično použavanje smanjuje električne sprege između parica unutar kabla, čime se doprinosi smanjenju preslušavanja,a takođe pruža i  dobru zaštitu od kapacitivnih uticaja spoljašnjih električnih polja.
So-LiYY oznaka pretstavlja poseban zahtev kupca, na primer gola bakarna uzica i drugo.