PP/R

OPIS

Standard:                   SRPS N.C3.230
Nazivni napon:          380 V
Ispitni napon:            2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica od meko žarenog bakra, klasa 1, prema SRPS N.C0.015.
Izolacija žile: PVC mešavina
Plašt: preko 2 ili 3 žile, postavljene paralelno, sloj od PVC mešavine nanešen tako da između žila postoji razmak u vidu staze koja u sredini ima klinasti žleb.
Boja plašta crna ili siva.

PRIMENA

U suvim prostorijama za polaganje u ili ispod maltera bez posebne mehaničke zaštite. Razmak u vidu staze između žila sa klinastim žlebom u sredini omogućava privremeno pričvršćenje provodnika u toku instalisanja. Pogodni su za instalacije u objektima od prenapregnutog ili vibriranog betona, kao i od prefabrikovanih elemenata kada žlebove za polaganje okruglih provodnika nije moguće napraviti iz praktičnih ili statičkih razloga.
Nije dozvoljena upotreba u drvenim objektima niti u slobodnom prostoru.