TПП

OPIS

Standard:    GOST 22498-88

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0,4; 0.5 i 0.7 mm.
Izolacija: pun polietilen.
Elementi upredanja: parice.
Jezgro kabla: grupno ili koncentrično (do 100 parica) použeno.
Pojasna izolacija: termoplasitične trake u više slojeva.
Ekran: omot aluminijumske trake ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana
Plašt: polietilen.
Boja plašta crna.

PRIMENA

U mesnoj mreži za pretplatničke vodove; polaže se u kablovsku kanalizaciju.