EpN 58

OPIS

Standard:                    SRPS N.C5.358
Nazivni napon Uo/U:   450/750 V
Ispitni napon:              2,5 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa5),
Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI2),
Unutrašnji plašt: na bazi sintetičkog kaučuka (SRPS N.C0.190, GP5),
Zaštita od uvijanja: oplet od pogodnog materijala,
Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7) otporan na ulje, plamen, habanje;
boja žuta.

PRIMENA

Kabel se upotrebljava u rudnicima sa podzemnim kopom za napajanje obrtnih bušilica.