H05RN-F

OPIS

Standard:                    DINVDE 0282-4; HD 22.4
Nazivni napon Uo/U:   300/500 V
Ispitni napon:               2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni provodnik (klasa 5, DINVDE 0295),
Izolacija: na bazi EPR kaučuka, (DINVDE 0207 T20, EI4)
Boja žile za jednožilni: smeđa
Plašt:na bazi polihloroprenskog kaučuka, (DINVDE 0207 T21, EM2) otporan na ulje, ne širi plamen
Boja plašta za jednožilni: crna ili zelena.

PRIMENA

Kabel se može koristiti u zatvorenim prostorijama za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih električnih uređaja pri malim mehaničkim naprezanjima. Jednožilni kabel se koristi za niz sijalica za novogodišnju jelku i sličnu namenu.
Nije namenjen za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru.