NFK MGCH

OPIS

Standard:            PSN 03K010
Nazivni napon:   0.6/1 kV
Ispitni napon:     3.5 kV

KONSTRUKCIJA

Separator: staklo-liskunska traka
Provodnik: kalajisan bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 2)
Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kaučuka velike tvrdoće, (DIN 89159, HEPR)
Ispuna: bezhalogena gumena mešavi
Električna zaštita: oplet od bakarnih žica
Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092-359; SHF-1)

PRIMENA

Upotrebljavaju se za čvrsto polaganje na brodovima i drugim plovnim objektima u svim prostorijama i otvorenim palubama kao energetski, signalni, kontrolni i upravljački kablovi.
Kabel je bez halogena, ne širi požar i plamen, u slučaju požara ne oslobađa korozivne gasove, daje malu gustinu dima i obavlja svoju ulogu najmanje 180 minuta.