THNE FE 180

OPIS

Standard:                  PSN 303/95
Radni napon, max:    225 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.8 (mm).
Izolacija: zaštitna traka i bezhalogen polimer.
Elementi upredanja: parice, osim za dve parice koje su upredene u zvezda četvorku.
Jezgro kabla: koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastična traka.
Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana.
Zaštita: omot vatrootpornih traka.
Omotač: bezhalogen polimer.

PRIMENA

Za instalacioni vod na onim mestima gde je neophodno održavati komunikacionu vezu u određenom periodu nakon izbijanja požara i kao kabel za dojavu požara.
Osnovne osobine ove kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3  metodaC),
- ne razvijaju korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034  IEC 60754-2),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C),
- ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815),
- integritet izolacije više od 20 minuta, ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814.