TZ 88 E (GE)

OPIS

Standard:                ZJPTT / B.8 i PTT Vesnik br 16 / 86
Radni napon, najviše:  225 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.6 mm.
Izolacija: bezhalogeni polimer.
Elementi upredanja: zvezda četvorke.
Jezgro kabla: grupno (oznaka GE) i koncentrično použeno (oznaka E).
Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva.
Ekran: omot aluminijumske trake ispod koje je upušten Cu provodnik za kontinuitet ekrana.
Omotač: bezhalogeni polimer.

PRIMENA

Osnovne osobine ovih kablova u uslovima izlaganja vatri su da:
- ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3  metodaC),
- ne razvija korozivne gasove (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813 i IEC 61034 i  IEC 60754-2),
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816 metoda C),
- ne sadrže halogene elemente (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 815).
Koriste se za povezivanje završnih nastavaka i glavnog razdelnika.