LiHH

OPIS

Standard:    PSN
Nazivni napon:    250 V
Ispitni napon:    1500 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni provodnik, klasa 5, prema DIN VDE 0295
Izolacija: sporo goriva - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera.
Plašt: sporo goriv - na bazi poliolefina ili odgovarajućeg sintetičkog polimera.

PRIMENA

Savitljivi montažni i kontrolni kablovi tipa LiHH koriste se u elektronici, a posebno kod niskih struja, reda miliampera. Namenjeni su za povezivanje u mernoj, kontrolnoj i regulacionoj tehnici. Sem toga, koriste se za ožičavanje telekomunikacionih postrojenja i postrojenja za obradu podataka.
Kabel LiHH ima istu primenu kao kabel LiYY, ali je bez halogena.
Bezhalogen izolovan provodnik kada je izložen vatri :
- ne širi plamen,
- proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja,
- imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja,
- oslobađa manju količinu korozivnih gasova.