TD 59 M, GM

OPIS

Standard:    PTT Vesnik 5/80

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0.9 i 1.2 mm.
Izolacija: penast polietilen sa skinom.
Elementi upredanja: zvezda četvorke.
Jezgro kabla: grupno ili koncentrično použeno.
Punjenje jezgra: masa za punjenje sa tačkom kapanja iznad + 70°C
Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka.
Slojeviti omotač: aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimer etilena i plašt od polietilena.

PRIMENA

Za povezivanje pojedinih centrala u decentralizovanim mesnim mrežama i u mrežnoj grupi.