TC 44 K, EK

OPIS

Standard:    JUS N.C4. 140
Obeležavanje prema IEC 189-2

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena kalajisana bakarna žica prečnika 0,5 i 0,6 mm.
Izolacija: PVC mešavina.
Elementi upredanja: parice, trojke, četvorke, petorke.
Jezgro kabla: koncentrično použeno.
Pojasna izolacija: termoplastične trake u više slojeva.

Za TC 44 EK
Ekran: kaširana aluminijumska traka ispod koje je upušten kalajisan Cu provodnik za kontinuitet ekrana.

Plašt: PVC mešavina.
Boja plašta siva.

PRIMENA

Za unutrašnje veze u telefonskim centralama i signalnim postrojenjima.