TK 59 DSL 30

OPIS

Standard:    TS001/2009

KONSTRUKCIJA

Provodnik: meko žarena bakarna žica prečnika 0,4 i 0.6 mm.
Izolacija: penast polietilen.
Elementi upredanja: parice.
Jezgro kabla: grupno použeno.
Punjenje jezgra: masa za punjenje sa tačkom kapanja iznad + 70°C
Pojasna izolacija: impregnisana papirna traka.
Slojeviti omotač: aluminijumska traka sa obe strane prekrivena slojem kopolimer etilena i plašt od polietilena.

PRIMENA

U mesnoj mreži za DSL i pretplatničke vodove, polaže se u kablovsku kanalizaciju ili direktno u zemlju.