OKZPP1

OPIS


KONSTRUKCIJA

Cevčica: poliestarska punjena gelom.
Noseći elmenat: sloj aramidnih vlakana zatezne sile 1000N (min).
Plašt: bezhalogen teškogoriv materijal.

PRIMENA

Optički kablovi za prenos podataka su namenjeni za unutrašnju i spoljašnju montažu.