NAUK 401, za prespojna polja

OPIS

Standard:    PSN 08 P180
Tip:    NAUK 401-xx (Oznaka po VDE standardu: Li2Y2DY 2x0,24/1,4mm)
xx-kod boje plašta

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik.
Izolacija: polietilen.
Ispuna: pamučne niti.
Separacioni omotač: omot od pamučnih niti.
Ekran: dva omota od kalajisane bakarne žice.
Plašt: PVC mešavina.

PRIMENA

Kabel NAUK 401 primenjuje se za izradu savitljivih prespojnih kablova ("PATCH-CABLE") sa minijaturnim telefonskim konektorima "BANTAM" za prespojna polja u audio sistemima. Sa ovim kabelom mogu se koristiti i minijaturni telefonski čepovi raznih proizvođača (SWITCH CROFT, NEUTRIK, ADC, MOSEES MITCHEL, itd.). U zavisnosti od tipa primenjenih konektora, provodnici i ekran kabela se završavaju lemljenjem ili presovanjem na kontakte konektora.
Kabel NAUK 401 se preporučuje i za izradu raznih tipova priključnih kablova i adaptera sa drugim konektorima. Spoljašnji prečnik kabela odgovara za primenu XLR konektora, npr. za izradu "BANTAM-XLR" adapter kablova za priključak uređaja na gnezda prespojnog polja.