NAUK 901, zvučnički

OPIS

    Standard:    PSN 08 P120
Tip:    NAUK 901-xx (VDE: So-LiYDY 1x2,5/2,5mm2)
    NAUK 904-xx (VDE: So-LiYDY 1x6,0/6,0mm2)
    xx-kod boje plašta

KONSTRUKCIJA

Provodnik: savitljiv bakarni provodnik.
Izolacija: PVC mešavina.
Spoljašnji provodnik: omot od bakarne žice
Plašt: meka PVC mešavina.

PRIMENA

Kablovi NAUK 901 i NAUK 904 koriste se za izradu pokretnih fleksibilnih priključnih kablova za povezivanje zvučničkih sistema sa pojačivačima snage i instalacionim priključnicama zvučničkih linija u profesionalnom sistemu ozvučavanja, pomoću konektora. Za izradu priključnih kablova (NAUK 904) optimalno odgovaraju specijalni zvučnički konektori NEUTRIK "SPEAKON" (serija NL4FC), koji su u svetu prihvaćeni kao standard za zvučničke konektore. Kod kabela NAUK 901 mogu se koristiti konvencionalni XLR konektori.