P/F

OPIS

Standard:            SRPS N.C3.202
Nazivni napon:   1000 V
Ispitni napon:     2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik:  savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015.
Izolacija: PVC mešavina
Boja izolacije može biti crna, svetlo plava, smeđa, zeleno/žuta.

PRIMENA

U suvim prostorijama kada se zahteva naročita savitljivost. Za instalacije u cevima na i ispod maltera, kao i na izolacionim telima preko maltera.
Nominalni poprečni preseci 0,5 i 0,75 mm² samo za instalacije opreme i distribucije.