N2XH

OPIS

Standard:    DIN VDE 0276
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV
Ispitini napon:    4 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: bakarni provodnik klase 1 ili 2 prema DIN VDE 0295
Izolacija: umrežen polietilen (XPE)
Jezgro: kod višežilnih kablova žile međusobno použene
Ispuna: materijal bez halogena, otporan na dejstvo plamena
Plašt: slabo-goriva bezhalogena mešavina na bazi poliolefina.
Standardna boja plašta: crna

PRIMENA

Za trajno polaganja u suvim i vlažnim prostorijma preko, na, u i ispod maltera. U zemlju ili slobodno u vazduhu se polažu u cevima. Namenjeni su za objekte gde boravi velik broj ljudi i/ili se nalaze vredna materijlna dobra, kao što su industrijska postrojenja, hoteli, aerodromi, robne kuće, bolnice, bioskopi i sl.
Ponašanje u uslovima požara:
- ne širi plamen, zadovoljava ispitivanje prema prema standardu IEC 332-3 i VDE 0472 deo 804, kat C
- ima malu gustinu dima, IEC 61034 i VDE 0472 deo816,
- ne sadrži korozivne gasove, zadovoljava ispitivanja prema IEC 60754-2 i VDE 0472 deo 813.