КПСРМ

OPIS

Standard: ТУ
Nazivni napon:    660 V
Ispitini napon:    3000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: finožični bakarni provodnik (klasa 5, SRPS N.C0.015);
Separator: od pogodnog materijala,
Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kaučuka, žile označene brojevima
Plašt: gumena mešavina na bazi polihloroprenskog kaučuka, otporna na ulja, masti i goriva; ne širi plamen

PRIMENA

Kabel se koristi u električnim šinskim vozilima za električne strujne krugove, strujne krugove za grejanje, za kontrolu i upravljanje kao i za osvetlenje.