PP 40 (A)

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.220
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV    
Ispitini napon:    3,5 kV   

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa PP40 odnosno od aluminijuma za tip PP 40-A.
Izolacija: PVC masa.
Jezgro: dve ili više žila međusobno použene
Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplastičnih traka.
Koncentrični provodnik: omot od bakarnih žica preko kojih je otvorena zavojnica (kontraspirala) od meke bakarne trake.
Plašt: sloj od PVC mase.
Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlji, zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima i na otvorenom prostoru u mesnim mrežama, za kućne priključke i javnu rasvetu industrijskim postrojenjima i elektranama kada se od kabela zahteva veća električna i mehanička zaštita. Koncentrični provodnik se može koristiti kao neutralni, nulti ili zaštitni.