XP 41(A)

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.230
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV    
Ispitini napon:    3,5 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa XP 41, aluminijuma za tip XP 41-A.
Izolacija: umrežen polietilen (XPE).
Jezgro: dve ili više žila međusobno použene.
Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika (oznaka S u tabeli) omot od termoplastičnih traka.
Armatura: omot od dve čelične trake.
Plašt: sloj od PVC mase.
Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlji, zatvorenim prostorijama, kablovskim kanalima i na otvorenom prostoru u mesnim mrežama, industrijskim postrojenjima i elektranama kada postoji opasnost od mehaničkih oštećenja tokom eksploatacije,najčešće zbog glodara i ručnih alatki. Nije dozvoljeno polaganje na kosim terenima, niti vešanje kabla za armaturu