XP 45(A)

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.230
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV
Ispitini napon:    3,5 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015, izrađeno od mekožarenog bakra za kabel tipa XP 45, aluminijuma za tip XP 45-A.
Izolacija: umrežen polietilen (XPE).
Jezgro: dve ili više žila međusobno použene.
Ispuna: nehigroskopan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastične mase.
Armatura: omot od pljosnatih pocinkovanih čeličnih žica sa kontraspiralom od pocinkovane čelične trake Plašt: sloj od PVC mase.
Boja plašta crna.

PRIMENA

Za polaganje u zemlju, u zatvorenim prostorijama, u kablovske kanale, na otvorenom prostoru i u vodi, kada se zahteva povećana mehanička zaštita od mehaničkih aksijalnih naprezanja u toku polaganja i rada. U skladu sa Pravilnicma o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina i u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom dozvoljeno je polaganje kabela u svim prostorijama u rudnicima sa površinskim kopom, kao i za horizontalno i vertikalno polaganje i na mestima gde postoje veće visinske razlike u jamskim rudnicima, uključujući i metanske jame.