FMGCH

OPIS

Standard:             DIN 89159
Nazivni napon:     250 V
Ispitni napon:       1500V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: kalajisan bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 2)
Izolacija: gumena mešavina na bazi etilen-propilenskog kaučuka velike tvrdoće, (DIN 89159, HEPR)
Elementi upredanja : parice
Ispuna: traka
Električna zaštita: oplet od bakarnih žica
Plašt: bezhalogena mešavina na bazi poliolefina (IEC 60092-359; SHF-1)

PRIMENA

Upotrebljavaju se za stalno polaganje na brodovima i drugim plovnim objektima u svim prostorijama i otvorenim palubama kao signalni, kontrolni i upravljački kablovi.
Kabel nije pogodan za trajno polaganje u vodi.
Kabel je bez halogena i u slučaju požara ne oslobađa korozivne gasove i daje malu gustinu dima