PP 00

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.220
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV    
Ispitini napon:    3,5 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica od mekožarenog bakra.
Izolacija: PVC sloj.
Jezgro: žile su međusobno použene po koncentričnim slojevima.
Ispuna: omot od termoplastičnih traka; za teže uslove rada separator i ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine.
Plašt: sloj od PVC mešavine.
Boja plašta crna.

PRIMENA

Polaganje u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru u industriji, elektranama, saobraćaju, za povezivanje signalnih i komandnih uređaja kada se ne očekuju mehanička oštećenja. Kod dužeg paralelnog vođenja sa energetskim kablovima i vazdušnim vodovima voditi računa o uticaju istih na karakteristike prenošenih signala.