PP 44

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.220
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV    
Ispitini napon:    3,5 kV

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica od mekožarenog bakra.
Izolacija: PVC sloj.
Jezgro: žile međusobno použene po koncentričnim slojevima.
Ispuna: omot od termoplastičnih traka ili ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine.
Armatura: omot od okruglih pocinkovanih čeličnih žica sa ili bez otvorene zavojnice (kontraspirale) od pocinkovane čelične trake (kontraspirala obavezna za kablove u rudnicima).
Plašt: sloj od PVC mase.
Boja plašta crna.

PRIMENA

Za povezivanje signalnih i komandnih uređaja. Polažu se neposredno u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru u industriji, elektranama, ispod i pored velikih saobraćajnica kada je kabel izložen velikim aksijalnim naprezanjima u toku polaganja ili u eksploataciji. Pogodan za vertikalna i kosa polaganja sa obujmicama na odgovarajućem rastojanju ili sa odgovarajućim koeficijentom samonosivosti. Dozvoljena upotreba u rudnicima sa površinskom i podzemnom eksploatacijom sirovina.