PP 80

OPIS

Standard:    SPRS N.C5.220
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV    
Ispitini napon:    3,5 kV   

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica od mekožarenog bakra.
Izolacija: PVC sloj.
Koncentrični provodnik: raspodeljen oko svake žile posebno i izrađen u vidu opleta od mekih bakarnih žica.
Jezgro: žile su međusobno použene po koncentričnim slojevima.
Ispuna: omot od termoplastičnih traka; za teže uslove rada separator i ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastičnog materijala.
Plašt: sloj od PVC mešavine.
Boja plašta crna.

PRIMENA

Kabel namenjen za prenos signala u kontrolnim i mernim strujnim krugovima. Pogodan za polaganje uz energetske kablove u svrhu daljinskog upravljanja i kontrole u električnim distributivnim sistemima. Može se polagati u zemlju, kablovske kanale i u slobodnom prostoru. Dozvoljena je upotreba u rudnicima sa površinskom i podzemnom eksplatacijom za horizontalno polaganje u zatvorenim električnim pogonskim prostorijama i uređajima kada ne postoji mogućnost mehaničkog oštećenja.