EP 80

OPIS

Standard:    SRPS N.C5.230
Nazivni napon Uo/U:    0,6/1 kV
Ispitini napon:    3,5 kV   

KONSTRUKCIJA

Provodnik: žica od mekožarenog bakra.
Izolacija: termoplastični polietilen.
Koncentrični provodnik: izrađen u vidu opleta od mekih bakarnih žica i raspodeljen oko svake žile posebno.
Jezgro: žile međusobno použene po koncentričnim slojevima.
Ispuna: omot od termoplastičnih traka. Za teže uslove rada separator i ekstrudovan sloj od nevulkanizovane gumene mešavine ili termoplastičnog materijala.
Plašt: sloj od PVC mase.
Boja plašta crna

PRIMENA

Kabel je prvenstveno namenjen za prenos signala u kontrolnim i mernim strujnim krugovima u težim uslovima eksplatacije, kakva je industrija prerade nafte i naftinih derivata. Pogodan za polaganje uz energetske kablove u svrhu daljinskog upravljanja i kontrole u električnim distributivnim sistemima.