NYSLY

OPIS

Standard:    E DIN VDE 0245 deo 102                                      
Nazivni napon Uo/U:    300/500 V    
Ispitini napon:    2000 V

KONSTRUKCIJA

Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295.
Izolacija: posebno izabrana PVC mešavina koja zadovoljava zahteve za TI 2, prema DIN VDE 0281deo 1.
Jezgro: žile su použene u koncentričnim slojevima.
Žile su crne boje i obeležene su brojevima u skladu sa DIN VDE 0293.
Tip NYSLY–JZ  sa 3 i više žila  ima žuto/zelenu žilu i ona je raspoređena u spoljnjem sloju.
Plašt: sloj od naročite PVC mešavine koja zadovoljava zahteve za tip TM1, prema DIN VDE 0281deo 1.
Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na tekućim ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.