NYSLYO

OPIS

Standard:    DIN VDE 0281Teil 13,
Nazivni napon Uo/U:    300/500 V
Ispitini napon:    2000 V   

KONSTRUKCIJA

Provodnik: uzica od meko žarenog bakra klase 5, prema DIN VDE 0295
Izolacija: posebno odabrana PVC masa TI 2, prema DIN VDE 0281Teil 1.
Jezgro: žile su použene u koncentričnim slojevima.
Plašt: sloj od naročite PVC mase otporne na ulje koja zadovoljava zahteve TM5, prema DIN VDE 0281.
Boja plašta siva.

PRIMENA

U suvim i vlažnim prostorijama kao napojni ili signalno-komandni provodnik na tekućim ili montažnim trakama, mašinama alatkama, automatima i sl. pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Zbog svoje otpornosti na razne hemikalije pogodan je za primenu na mašinama u pivarama i perionicama. Kabel se posle instalisanja sme pomerati ukoliko se pri tome mehanički ne preoptereti. Nije namenjen za polaganje u slobodnom prostoru.