EpN 60

OPIS

Standard:                    SRPS N.C5.360
Nazivni napon Uo/U:   0,6/1 kV
Ispitni napon:             3 kV za energetske žile

KONSTRUKCIJA

Energetske žile
Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5),
Izolacija: na bazi EPR kaučuka (SRPS N.C0.190, GI2),
Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka,
Zaštitna žila
Provodnik: savitljiv kalajisan bakarni provodnik (SRPS N.C0.015, klasa 5),
Slaboprovodljiv sloj: gumena mešavina/traka,
Jezgro kabla: použene 3 energetske žile sa 1 zaštitnom žilom smeštenom u prostoru između energetskih žila
Plašt: na bazi polihloroprenskog kaučuka, (SRPS N.C0.190, GP7), otporan na ulje, plamen, habanje
boja žuta

PRIMENA

Kabel je namenjen za upotrebu u rudnicima sa podzemnim kopom, ugroženim od požara i eksplozije jamskog gasa i ugljene prašine (metanske jame), za napajanje mašina, uređaja i aparata, električnog osvetlenja i za pomoćna strujna kola.